Polar

jahutusvedelikke toodab enam kui saja aastase ajalooga Soome keemiafirma Telko, mis kuulub Aspo kontserni. Aspo plc. aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil.


Suuremad nõuded jahutusvedelikele

Autotööstuses toimuvad pidevad arengud võimsamate, kergemate ja säästlikemate mootorite väljatöötamisel. Suured muutused on toimunud mootorite ehituses ja materjalides ning jahutussüsteemi töörežiimides. Vaatamata jätkuvale globaliseerumisele, on säilinud autokontsernide geograafiline eripära ja lähenemine tehniliste ülesannete lahendamisele. Üldjoontes on mootorite võimsused kasvanud, kuid jahutussüsteemi maht pigem vähenenud. Soojusregulatsiooni (thermal management) vajavate sõlmede arv, pinnalaotus, vedeliku tsirkulatsiooni kiirus ja temperatuur on kasvanud. Kasutusele on võetud uued metallisulamid, plastid, elastomeerid ja (hermeetilised) ühendused. Suuremat tähelepanu pööratakse tervise- ja keskkonnaohutusele ning jätkusuutlikule arengule. Mida kestvam vedelik, seda väiksem on surve loodusressurssidele.


Jahutusvedeliku valik


Emil Lindholm, rallisõitja

Õige jahutusvedeliku valik autojuhile on muutunud keeruliseks ja stressirohkeks. Universaalne lahendus aga ei taga süsteemile püstitatud eesmärke. Sellepärast on Telko teinud Polar jahutusvedelike valiku Teile lihtsaks. Sisestage oma sõiduki mark ja väljalaskeaasta ning Te näete parima sobivusega jahutusvedelikku. Nii mõnelegi margile võib sobida rohkem kui 1 toode.